New Times New Models Just another WordPress weblog

Bratko Bibic

Bratko Bibič je človek, čigar profesionalne afinitete predstavljajo kalejdoskop glasbe, kulture, civilne družbe, realnega življenja in teorije, aktivizma in strukturnih transformacij. Je instrumentalist, skladatelj, učenjak, filozof, avtor in kritik. Njegovi raziskovalni projekti in teoretične raziskave preučujejo kulturno infrastrukturo; strukturno umestitev (politično, družbeno in prostorsko) alternativne kulture znotraj sodobnih kulturnih trendov, mest, in odnos različnih skupin do nje; oblike kulturnega menedžmenta v spreminjajočem se evropskem kontekstu; kulturo kot način za dosego družbenega razvoja in drugo. Sodeloval je tudi pri oblikovanju strategij kulturnega razvoja mesta Ljubljana in priporočil za slovensko nacionalno kulturno politiko. Leta 2003 je objavil študijo, ki je rezultat raziskovalnega projekta “Prostorska problematika kulturnih dejavnosti, ki ga je med leti 1998 in 2000 izvajal Mirovni inštitut. V delu “Hrup z Metelkove. Tranzicije prostorov in kulture v Ljubljani” (2003) avtor raziskuje probleme, povezane z alokacijo delovnega prostora neodvisnim kulturnim skupinam, saj neposedovanje delovnega prostora predstavlja resen strukturni problem, s katerim se le-te nenehno spopadajo. Primeri, ki so predstavljeni v študiji, ilustrirajo podrejen položaj, ki je znotraj urbane in nacionalne kulturne politike namenjen neinstitucionalni kulturni produkciji, kjer je neodvisna produkcija marginalizirana ali obravnavana kot ne-kultura.