New Times New Models Just another WordPress weblog

Piet Forger

Piet Forger je trenutno koordinator Vlabra’ccent, krovne organizacije več kot 45ih kulturnih centrov v provinci Flamski Brabant. Hkrati je član Steering odbora mreže Magda, kulturne in izobraževalne platforme mesta Leuven in province Flamski Brabant (mreže več kot 100 organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo in izobraževanjem). Je predsednik odbora gledališča fABELOUS, ki dela z in za mlade; član svetovalnega telesa ministra za kulturo, mladino, šport in medije (Berta Anciauxa) za zakonodajo vseh omenjenih področij in za vsa pomembna vprašanja, ki zadevajo kulturne centre, knjižnice, kulturne ustanove, lokalne kulturne politike, medkulturni dialog in izobraževanje. Je tudi član odbora kulturnega centra “30CC” v mestu Leuven. Več kot 5 let (2001-2006) je bil namestnik direktorja CultuurNet Vlaanderen (CultureNet Flanders), organizacije, katere poslanstvo je širjenje in intenzifikacija javne participacije v kulturnem življenju Flamske regije. Nekatere od njegovih publikacij s področja kulture so: “Cultural participation of disadvantaged groups”, “XS, about Children, Culture and Communication”, “From education to matchmaking”. Naveden je tudi kot strokovnjak Izvajalske agencije za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo Evropske komisije (EACEA), programa Culture (2007-2013) in programa Mladi v akciji.