New Times New Models Just another WordPress weblog

Lorenzo Canova

Lorenzo Canova je sociolog in svetovalec na področju trajnostnega lokalnega razvoja. Od leta 2003 sodeluje s Studiare Sviluppo srl, notranjo družbo Oddelka za razvoj in kohezijsko politiko (Italijanskega Ministrstva za razvoj in Ministrstva za ekonomijo), kjer je projektni vodja pilotskih akcij, povezanih z integralnimi teritorialnimi projekti (APQ e PIT) in pilotskih projektov, povezanih z arhitekturo, načrtovanjem, filmi, sodobno umetnostjo in gledališčem kot orodji lokalnega razvoja na področjih Južne Italije.

Je profesor na Univerzi v Bergamu na katedri za Sociologijo turizma in Sociologijo lokalnega razvoja, član Aiest in ustanovni član Ecotrans (1992), mednarodne mreže za trajnostni turizem, okolje in sorodne teme, ki je partner Evropske unije pri definiranju metodologij, orodij in razskav. Je tudi ustanovni član neprofitne zveze ACTA (1992) in italijanski predstavnik Ecotransa, ki se ukvarja z vprašanji trajnostnega lokalnega razvoja, načrtovanja, turizma ter participatornimi in kreativnimi procesi.

Lorenzo je strokovnjak Evropske komisije za področja turizma, okolja, kulture in zadeve trajnostnega lokalnega razvoja, sodeloval pa je tudi v znanstveni komisiji pri oblikovanju Lanzaroške listine.