New Times New Models Just another WordPress weblog

Javier Perez

Javier Pérez je delal tako v lokalni javni upravi v Kataloniji kot tudi v neodvisnem kulturnem sektorju, zato ima zelo raznolike izkušnje: festivali in produkcija uprizoritvenih umetnosti, skupnostni dogodki, aktivno državljanstvo in participacija, upravljanje multidisciplinarnih kulturnih centrov, raziskovanje in svetovanje. Upravljal je številne kulturne centre, med njimi Ateneu Popular de Nou Barris, dinamičen in avtonomen center v Barceloni, ki je nacionalna referenca na področju novih cirkuških in paragledaliških umetnosti in izpolnjuje vlogo generatorja socialne kohezije in identitete v obrobni soseski. Med delom v centru Ateneu je prišel v stik z mnogimi zanimivimi procesi državljanske participacije na več nivojih kulturnega menedžmenta. Kot rezultat tega je Xavi postal eden od promotorjev delovne skupine 'Mladina, ustvarjanje in skupnost' in ustanovitelj katalonske mreže ‘ARTIBARRI: Art For Social Change’, ki temelji na državljanski participaciji in skupnostnemu delu kot dveh vodilnih principih. Trenutno dela na razvoju državljanskih participatornih procesov in upravljanju novega kulturnega centra v Sant Boi v Barceloni.