New Times New Models Just another WordPress weblog

Dudley Stewart

Dudley Stewart je ustanovitelj in projektni menedžer projekta Quest project, Charleville Castle Heritage Trust. Charleville Castle je žarišče rastoče mreže prostorov in zavezništev, ki sestavljajo Quest Campus. Poslanstvo projekta je pripraviti ljudi z obsežnega polja raznolikih ozadij, kultur in narodnosti na svet, v katerem postajata medsebojna odvisnost in mednarodno sodelovanje vse bolj pomembna. Dosegajo ga s številnimi sodelovanji z univerzami, skupnostmi in z močno razširjenim sodelovanjem tako z javnimi kot zasebnimi organizacijami. Quest project je zavezan razvoju akcijskega učenja kot izjemno močnega načina spodbujanja medkulturnega sodelovanja in timskega dela. Dudley Stewart je vseskozi udeležen pri projektu.