New Times New Models Just another WordPress weblog

Sonja Soldo

ja na aplauzuSonja Soldo je kulturna aktivistka in organizatorica na področju javne umetnosti. Tretnutno dela kot programska koordinatorica v Zagrebškem Centru za neodvisno kulturo in mladino.

Je članica BLOK-a, kjer je skupaj z Vesno Vuković od leta 2006 kuratorka programa mednarodnega UrbanFestivala ter koordinatorica skupnih projektov lokalne neodvisne kulturne scene, pri čemer se ukvarja z državljansko participacijo v urbanem razvoju in kulturno produkcijo. Leta 2005 je BLOK soorganiziral Operacija:Mesto, desetdnevni dogodek začasnega zasedenja prostorov zapuščenega industrijskega kompleksa nekdanje tovarne 'Badel' in nekdanje mestne klavnice 'Zagrepčanka', kjer je 26 organizacij iz zagrebške neodvisne kulturne scene pripravilo obširen program. V okviru projekta Operacija:Mesto 2008 je (skupaj s KONTEJNER, BLOK) konceptualizirala in producirala serijo umetniških intervencij v javni prostor, naslovljeno Če jih srečaš na ulici, se jim pridruži.

Zagrebški center za neodvisno kulturo in mladino je pred kratkim ustanovljena kulturna institucija javno-zasebnega partnerstva, ki jo je ustanovila in jo vodita lokalna mreža kulturnih in mladinskih NVO, Zveza za center in mesto Zagreb. Ta hibridni model zagotavlja dolgoročno trajnost, ki je rezultat uravnoteženega razmerja javnega financiranja supervizije na eni ter neodvisnega programa in participatornega odločanja na drugi strani. Njegova glavna naloga je zagotavljanje prostora in storitev različnim kulturnim programom civilni družbi, iniciativam in umetnikom, različne potrebe uporabnikov pa določajo njegove poli-lokacijske karakteristike. Trenutno center deluje na dveh lokacijah; pisarniške prostore s konferenčno dvorano (skupaj 120 m²), ki jih uporabljajo za upravo centra, začasne pisarne za nevladne organizacije, programe neformalnega izobraževanja, predavanja, delavnice in sestanke imajo v mestnem centru, druga, še pomembnejša lokacija pa je nekdanja tovarna Jedinstvo, ki ga sestavljata 2 glavni dvorani (80 in 400 m²) z dodatnimi prostori. Tam prirejajo koncerte, festivale in druge dogodke.