New Times New Models Just another WordPress weblog

Anabela Angelovska

Anabela Angelovska živi v Hamburgu, kjer dela kot umetnica. Je sokustosinja »Hinterconti«, prostora, ki ga upravljajo umetniki sami; članica teoretske skupine »Frontbildung« in soavtorica zbornika "WSW Reader #2". Frontbildung je član Društva za sodobno umetnost Hamburg. Pod naslovom »Wir sind woanders – Smo nekje drugje« organizira okoli 30 umetniških prostorov, ki jih vodijo hamburški umetniki sami, skupaj protestne akcije in druge dejavnosti (simpozije, festivale, predavanja) proti drastičnemu nižanju finančnih virov za umetnike iz Hamburga.

Teoretsko skupino Frontbildung so v želji po navdihovanju, poglobitvi in razvoju kritične (samo)refleksije ter razprave o kulturni politiki in delovnih pogojih kulturnikov v Hamburgu leta 2007 ustanovile Karin Haenlein, Rahel Puffert in Anabela Angelovska. Frontbildung organizira serije pogovorov, razprav, predavanja in performanse. V zadnjih petih letih se je  »Wir sind woanders« iz zgolj kulturne vse bolj spreminjala tudi v politično platformo in teoretsko skupino Frontbildung lahko smatramo kot diskurzivno enoto v tem procesu.

Anabela Angelovska pripravlja v sodelovanju z Noro Sdun in Michelom Chevalierjem drugo dokumentacijo procesa aktivnosti »Wir sind woanders«.  Zbornik "WSW Reader #2" bo izšel februarja 2010.