New Times New Models Just another WordPress weblog

Zveza za center za neodvisno kulturo in mladino

Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade (Zveza za center za neodvisno kulturo in mlade) je zagrebška kooperacijska platforma, ki združuje nevladne in umetniške organizacije, neformalne skupine in posameznike. Njen glavni cilj je spodbujanje razvoja neodvisne kulture in mladinskega samoorganiziranja, doseči pa ga skuša s pomočjo raznolikih dejavnosti: umetniških in kulturnih programov, kot npr. Operacija:grad (http://2005.operacijagrad.org/), mednarodnih konferenc (http://www.operacijagrad.org) in rednih javnih razprav. Zveza je tudi iniciator ter eden od ustanovnih članov Zagrebškega centra za neodvisno kulturo in mladino, javnega zavoda, ki nudi osnovne servisne dejavnosti in upravlja z infrastrukturo za programe neodvisne kulture ter mladinskih organizacij in skupin.

Zveza je s svojimi aktivnostmi začela kot neformalna platforma leta 2005, ko je vzpostavila zagovorniško kampanjo za izboljšanje položaja obeh sektorjev. Ustanovitelji zveze so: dve nacionalni mreži (mreža za neodvisno kulturi Clubture in Hrvaška mladinska mreža), organizacije, združene okoli lokalne kolaboracijske platforme Zagreb – Kulturni kapital 3000 ter trije nepridobitni klubi (MaMa, Močvara in Attack!). Zveza je bila registrirana leta 2006, trenutno pa ima 23 aktivnih organizacij članic.