Program / Veganska večerjica

November 13123/45678910/11121314151617/18192021222324/252627282930
Čet 21.11
INFOPEKA
Pričetek ob 19:00
Radost obrata


Veganska večerjica

Predavanje izhaja iz razmerja človek - žival, kot se nam kaže v slovenski folklori (ljudska pesem, pripoved, šege in obredi), kjer se poskuša redefinirati tradicionalni koncept pogleda na žival (kot neke vrste živalski stroj). S pomočjo ekoloških in filozofskih premis ter spoznanj sodobne kritične animalistike poskuša dokazati, da žival sodi tja, kamor se je že sedaj usidralo človeško bitje. Ob analizi pesmi in pripovedi odkriva raznovrstne podobe in vloge ter percepcijo človeka do živalskega sveta kot resničnega mikrokozmosa ali le kot metaforičnega. Predavanje se premešča od motivno-tematske analize vlog živali v folklori do konkretnega oziroma kulturnega razmerja človeka do živali v njej. Ugotavlja, da je človeški odnos do živali v folklori izrazito antropocentričen z dvema tipoma zgodovinskega pogleda na živali: sinatropski, kjer so živali pojmovane kot škodljive, in antropofilni, kjer so živali pojmovane kot koristne, kar pomeni, da je v njej opaziti večinoma utilitaristično-empatično razmerje med človekom in nečlovekom. Kljub temu pa lahko v posameznih folklornih žanrih že zaznamo etično dimenzijo ob ironizaciji posameznih grozljivih človeških ravnanj do živali.

Predavala bo Marjetka Golež Kaučič.