Program / Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

December 17123/45678910/11121314151617/18192021222324/25262728293031
Pon 25.12
INFOPEKA
Prispevek: /
Infopeka
Individualno svetovanje


Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Osnovnošolci, dijaki in študenti se lahko soočajo z različnimi učnimi oziroma študijskimi težavami, ki se manifestirajo v slabši učni uspešnosti, če ne celo v učni neuspešnosti. Učna uspešnost je zanje bistvenega pomena, vendar sami velikokrat ne najdejo ustreznega načina, kako jo doseči, in potrebujejo pri tem pomoč.

 

Razlogi za pojav učnih težav so različni; od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, splošne slabše sposobnosti za učenje, do slabše organiziranosti za učenje oziroma slabo razvitih učnih navad. Pri otrocih in mladostnikih lahko opazimo tudi osebnostne, vedenjske in čustvene težave, ki prav tako lahko povzročajo težave pri učenju ali pa se kažejo v težavah pri komunikaciji. To jim otežuje vključevanje in pozitivno afirmiranje v najrazličnejših družbenih skupinah, kar pa je nujen pogoj za njihovo osebnostno rast in razvoj. Med mladimi se pojavljajo tudi socialne bolezni, med katerimi izstopata alkoholizem in narkomanija ter bolezni sodobne družbe, anoreksija in bulimija. Vse to so le pokazatelji čustvene in življenjske stiske mladih ter so lahko hkrati tudi razlogi za njihovo učno neuspešnost in degradacijo osebnostne rasti.

 

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnik Gorjup, prof. def., ped. spec.

 

Globalni cilji programa:

- učna uspešnost otrok in mladostnikov,

- osebnostna rast,

- zadovoljstvo,

- uspešna medsebojna komunikacija.

 

 

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org