Program / Rosina šola delavskih pravic za mlade: »O postfašizmu«

November 1712345/6789101112/13141516171819/20212223242526/27282930
Sre 29.11
Tretja gimnazija
Prispevek: /
Pričetek ob 18:00
Infopeka
Predavanje


Rosina šola delavskih pravic za mlade: »O postfašizmu«

Z zatonom socializma konec 80-ih let 20. stoletja, ki je posledično prinesel tudi zaton egalitarističnih idej, se je v sodobni družbi ponovno povzpel pomen rasne, etnične in kulturne pripadnosti. To nam kažejo tudi sodobni politični konflikti v Evropi: vojna v Ukrajini, trenja v Španiji, od katere se želijo osamosvojiti Baski in Katalonci, referendum o samostojnosti Škotske itd. Madžarski filozof Gáspár Miklós Tamás ugotavlja, da pa pri tem ne gre zgolj za nacionalizem, temveč za etnicizem, katerega glavni cilj je obramba etnično, kulturno in jezikovno homogene skupnosti v določeni državi - to pomeni, da vsi prebivalci neke države več niso opravičeni do državljanstva in državljanskih pravic, saj so te rezervirane zgolj za etnično večino. Takšno politično ureditev, v kateri državljanstvo postane privilegij, je Tamás poimenoval postfašizem. Pri postašizmu ne gre zgolj za podobnost z italijanskim in nemškim fašizmom iz 30-ih in 40-ih let 20. stoletja, saj lahko le-ta učinkovito deluje brez dučeja, führerja ter rjavo- in črnosrajčnikov. Vzponu postfašizma je botrovala kriza kapitalizma 2008, ki je povzročila množično brezposelnost in beg ogromnega števila ljudi iz držav tretjega sveta v razvite države, z željo po boljšem in bolj dostojnem življenju. Vzpon postfašizma in rasistične retorike so povzročile strukturne značilnosti sodobnega kapitalizma, zaradi katerih se tudi liberalci strinjajo, da moramo »svojo kri« braniti z ograjami, bodečimi žicami ter zidovi.

Čas zahteva nove orientacije! Vabljeni!


Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org