Program / Naša socialistična Jugoslavija

Junij 18123/45678910/11121314151617/18192021222324/252627282930
Tor 12.6 - Sob 16.6
Različne lokacije po mestu
Prispevek: /
Infopeka
Izobraževanje


Naša socialistična Jugoslavija

Ali mladi resnično poznamo našo socialistično preteklost? Ali sploh ločimo med rdečo zvezdo in kljukastim križem? Glede na to, da po ulicah vznikajo grafiti s svastikami, vsak tretji mlad človek pa ima pozitiven odnos do pojma domobranstva je očitno, da je že tisto najbolj osnovno znanje pomanjkljivo ali celo napačno. V šolah se pedagogi_nje vztrajno izmikajo soočanju z občutljivimi temami polpretekle zgodovine, posledično pa mladi črpajo podatke predvsem iz javnega diskurza skozi prizmo medijev in političnih razprav. Vse večja nevednost med mladimi je razlog za skrb, saj so le ti vse bolj dovzetni za lažne novice, teorije zarote in sovražni govor.

 

Smisel v besedah kot so samoupravljanje, socializem, komunizem itd., ki so povezane z emancipacijskimi projekti, je povsem zbledel, popačili so jih neuspehi, slaba politika in lažniva ideologija, ki maskira druge zločinske politike. Z izobraževalnim ciklom, na katerem bo sodelovalo več govork_cev, želimo mladim in širši javnosti predstaviti socialistično preteklost, ki je ne bomo zamaskerale_i v rožnato, s prikrivanjem njenih neuspehov, a je tudi ne bomo diabolizirale_i in zanemarjale_i njenih dosežkov. Izkušnje socialističnega samoupravljanja so danes še kako aktualne, saj v njih lahko najdemo številne ideje in morebitne odgovore za probleme, ki pestijo našo družbo.

 

Izobraževalni cikel se bo odvijal od 12. do 16. junija v prostorih Muzeja narodne osvoboditve Maribor, v Galeriji K18 in v Pekarni Magdalenske mreže. Cikel bo poleg predavanj in okrogle mize vseboval tudi temstski sprehod, dve razstavi in interaktiven kviz.

 

 

I. Torek (12. 6. 2018)


- Tematski sprehod Pozabljena dediščina (Stopinje mesta)

 

II. Sreda (13. 6. 2018)

 

Pekarna Magdalenske mreže

 

- 18.00 Rastko Močnik »Razpad Jugoslavije in ponoven vzpon kapitalizma v Sloveniji«

III. Petek (15. 6. 2018)

 

Muzej NO Maribor

- 17.00 Branislava Vičar »Cankarjevo pojmovanje kulture kot referenčna točka za partizansko kulturno revolucijo«

 

- 18. 30 Davor Konjikušić »Partizanska fotografija«


Galerija K18

 

- 20.00 Razstava fotografij Živimo s Titom?

IV. Sobota (16. 6. 2018)

 

Muzej NO Maribor

- 10.00 Voden ogled razstave v Muzeju NO »Ranjeni in bolni -Partizanska saniteta v 4. operativni coni«

 

- 11.00 Anita Tolić in Tina Podbevšek »Delavka v socialistični Jugoslaviji«

- 12.45 Marko Kržan »(Ne)Uspehi samoupravljanja v Jugoslaviji«

 

Pekarna Magdalenske mreže

 

- 16.00 Okrogla miza Združenje borcev za vrednote NOB Maribor (s prigrizki)

- 18.00 Kviz o zgodovini Jugoslavije

 

 

Na dogodku bodo sodelovali sledeče_i govorke_ci in organizacije:

 

Rastko Močnik je sociolog kulture in komparativist, ki predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1983 je na filozofski fakulteti v Ljubljani z delom Teoretska izhodišča za zgodovinsko-materialistično analizo literarne produkcije dosegel naziv doktorja socioloških znanosti. S svojim znanstvenoraziskovalnim delom posega na področja teorije ideologije, teorije diskurzov, teoretske sociologije, teoretske psihoanalize, semiotike, epistemologije, humanističnih in družbenih ved.

 

Branislava Vičar je jezikoslovka in zgodovinarka. Zaposlena je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti UM. Doktorirala je leta 2009 na področju analize diskurza. Področja njenega delovanja so kritična diskurzivna analiza, sociolingvistika, kulturna zgodovina, multimodalna analiza in kritične animalistične študije. Leta 2011 je izšla njena monografija Parenteza v novinarskem in parlamentarnem diskurzu. Je avtorica več znanstvenih razprav, med drugim Ivan Tavčar in njegova antisemitska narativa v kontekstu evropskega antisemitizma pred drugo svetovno vojno (2017), Semiotska analiza vojnih spomenikov (2016), Pomeni in konteksti rabe manjšalnice Slovenčki (2015), Angela Vode med liberalnim in socialističnim feminizmom (2013) idr.

Davor Konjikušić je diplomiral iz fotografije na Akademiji za dramsko umetnost v Zagrebu, kjer je končal tudi magistrski študij na področju kinematografije. Njegovo delo uporablja fotografijo kot primarni medij pri izražanju svojega umetniškega koncepta, v katerem raziskuje odnose med javnim in zasebnim, intimnim in družbeno-političnim. Je dobitnik številnih Hrvaških nagrad za fotografijo, kot tudi mednarodne nagrade Young Creative Chevrolet, Paris, Francija 2010. Je avtor številnih publikacij in člankov. Za seboj ima več samostojnih in skupinskih razstav. Živi in dela v Zagrebu.

Anita Tolić je sociologinja in anglistka, od leta 2016 članica Raziskovalnega odbora Centra za družbeno raziskovanje (CEDRA). CEDRA je neodvisen raziskovalni kolektiv, ki deluje na področju raziskovanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja v razvoju in napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja.

 

Marko Kržan je sociolog, publicist in politični delavec. Leta 2007 je diplomiral na Filozofski fakultet v Ljubljani iz rusistike in sociologije kulture. Leta 2016 je na matični fakulteti obranil doktorsko disertacijo z naslovom Avtonomija ekonomske sfere kot družbenozgodovinski pojav. Prevedel je nekaj klasičnih del iz ruskega in angleškega jezika, zlasti monografiji V. N. Vološinova, Marksizem in filozofija jezika, in E. Pašukanisa, Splošna teorija prava in marksizma. Leta 2016 je izšla njegova knjiga z naslovom Marxova teorija vrednosti in razredov.

 

Tina Podbevšek je dipl. zgodovinarka (UN) in geografinja (UN), že vrsto let prostovoljska in programska sodelavka zavoda Pekarna Magdalenske mreže. Izvaja delavnice kritične pismenosti na različne teme kot so delavske pravice, potrošništvo in mediji. Je aktivistka Iniciative mestni zbor, Kolektiva Pizda! in regionalnega odbora Sindikata Mladi plus Podravje.

 

Združenje borcev za vrednote NOB Maribor je samostojna nepridobitna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo borke_ci, drugi udeleženke_ci narodnoosvobodilnega boja in protifašističnega boja ter osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941 - 1945. Ministrstvo za obrambo je združenju podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Združenje je povezano v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije s sedežem v Ljubljani.

 

Muzej narodne osvoboditve Maribor se trudi, da s stalno in številnimi občasnimi razstavami zbrano gradivo za obdobje 20. in 21. stoletja čim bolj približa obiskovalkam_cem. Muzej se ponaša z zanimivimi in bogatimi muzejskimi zbirkami, izredno bogata pa je tudi muzejska fototeka, ki hrani veliko dokumentarnih fotografij in negativov, pa tudi precej video in zvočnega gradiva. Posebnost muzeja je arhiv z več kot 120 tekočimi metri gradiva iz druge svetovne vojne.

 

Stopinje mesta so program prostovoljk_cev MISC INFOPEKA, ki z organiziranimi sprehodi izpostavljajo različne vidike mesta, njegove urbane ureditve in zgodovinske zapuščine v povezavi z družbenim kontekstom. Skozi različne dejavnosti osmišljajo mesto, spodbudajo vse generacije h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru ter času, v katerem živimo. Tekom sprehodov si prizadevajo kar v največji meri vključiti udeleženke_ce. Le-ti so namreč odlična priložnost izmenjave pogledov na prostor, mesto in pojave v njem, so odlična platforma, da da na licu mesta s sokrajankami_i nagovorimo teme, ki se nas še kako tičejo.

 

 

 

Operacijo »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1 » izvaja Pekarna Magdalenske mreže Maribor. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.   

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org