12345/6789101112/13141516171819/20212223242526/27282930
Novice

 
 
Pet 25.11.2011
razpisujemo prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice zavoda PMM!

 

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže

razpisuje prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice zavoda.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan/-a kandidat oz. kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
- najmanj V. stopnja izobrazbe,
- 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta v nevladni organizaciji na področju kulture / vodenja,
- aktivno znanje slovenščine in angleščine,
- sposobnost za vodenje in organiziranje dela znotraj skupin ljudi delujočih na različnih področjih,
- poznavanje področij delovanja in načina financiranja zavoda.

Ob prijavi mora kandidat oz. kandidatka predložiti program dela zavoda za naslednja štiri leta. Glavna izhodišča za oblikovanje programa so:
- smernice razvoja neodvisnega kulturnega in izobraževalnega produkcijskega centra, ki zajema delovanje in povezovanje področij kulture, mladine in družbe,
- koordinacija projektne uporabe prenovljenih prostorov v Kulturnem centru Pekarna v skladu z upravljavskim modelom KC Pekarna (več na: www.pekarna.org- Kontekst-Upravljavski model-Način upravljanja prenovljenega KC Pekarna)
- aktivno sodelovanje pri oblikovanju mladinske in kulturne politike mesta Maribor.

Dodatne informacije lahko dobite na svet@pekarna.org oz. po predhodni najavi na sedežu zavoda, najkasneje štirinajst (14) dni po objavi razpisa.

 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oz. kandidatke pošljejo po pošti, do vključno 15. decembra 2011, na naslov: Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj - razpis za direktorja« ter obvestilo o oddani vlogi po elektronski pošti na svet@pekarna.org do vključno 16. decembra 2011.


O izboru sveta zavoda Pekarna magdalenske mreže bodo prijavljeni kandidati oz. kandidatke obveščeni najkasneje trideset (30) dni po zaključku razpisa.