Sre 11.1.2017
Novosti v Knjižnici tete Rose

- Edvard Kardelj: O sistemu samoupravnega planiranja, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1979

- Edvard Kardelj: Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, ČZP Komunist, Ljubljana 1977

- Martin Luther King Jr.: Why we can't wait, Signet books, 1964

- Lilijana Burcar: Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe, Založba Sophia, 2015

- Alain Badiou: Polemics, Verso, 2011

- Dr. Vida Čok: Pravni položaj žene i ujedinjene nacije - Doktorska disertacija, samozaložba, Beograd 1960

- Dr. Vida Čok: Pravni položaj žene i ujedinjene nacije - Razmatranja sa stanovišta međunarodnog i uporednog prava, Institut za uporedno pravo, Beograd 1963

 

Prijetno branje!

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org