123/45678910/11121314151617/18192021222324/25262728
Novice

 
 
Sre 28.3.2018
»Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

V skladu z ZJIMS in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

 

Operacija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prinaša nove zaposlitve mladim iskalkam_cem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s čimer se na področju mladinskega dela država odziva na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinske_ega delavke_ca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

 

V naši organizaciji na področjih, ki jih opredeljuje ZJIMS, letno organiziramo in izvedemo več kot 2500 dogodkov. Približno polovico dogodkov organizirajo in izvedejo prostovoljke_ci v okviru organiziranega »Prostovoljskega dela mladih za mlade«, četrtino dogodkov pa organiziramo in izvajamo na področju neformalnega izobraževanja, ki je namenjeno mladim, kakor tudi staršem, mladinskim, vzgojno-izobraževalnim, socialno varstvenim delavkam_cem oziroma ostalim, ki delajo z oziroma za mlade.

 

V organizirano prostovoljsko delo v naši organizacijii je letno vključenih od 40 do 50 prostovoljk_cev, kar predstavlja velik obseg dela za mentorico, ki hkrati usklajuje delo prostovoljk_cev s poslanstvom organizacije in potrebami uporabnic_kov, kar pomeni, da sodeluje tudi z mladimi, ki jim je prostovoljska pomoč namenjena, njihovimi starši, vzgojno-izobraževalnimi delavkami_ci..., hkrati pa skrbi za lastno izpopolnjevanje in izobraževanje za kakovostno opravljanje dela. Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela, spremljanja procesa prostovoljskega dela, beleženje ur, poročanja na nacionalni in lokalni ravni ter logistično in psihološko podporo prostovoljkam_cem pri opravljanju prostovoljskega dela v skrbi za kakovostno izvajanje le-tega. Ker imamo skoraj 20-letne izkušnje s področja organiziranega prostovoljskega dela mladih za mlade, smo sodelovale_i in  še sodelujemo v mnogih strokovnih, ekspertnih in evalvacijskih skupinah. Tovrstna sodelovanja in pridobljena znanja nam omogočajo tudi kontinuirano kakovost izvajanja tega programa, hkrati pa smo bolj pozorne_i na morebitne pasti, ki se lahko pojavljajo. Tako smo ugotovile_i, da razpon prostovoljskega programa kot ga izvajamo, vse podporne aktivnosti, ki jih mladim nudimo in vedno večje število mladih, ki se odločajo za prostovoljsko delo pri nas, zahtevajo okrepljeno mentorstvo in koordinatorstvo.

 

Na področju neformalnega izobraževanja so delno zaradi povpraševanja mladih, delno pa zaradi EU, nacionalnih in lokalnih smernic, tovrstne vsebine pri nas v porastu. Ker vztrajamo, kot opisano zgoraj, pri kakovostnih vsebinah, strokovnih izvajalkah_cih in povezovanjih z drugimi organizacijami in izobraževalnimi institucijami, pomembna pa se nam zdi tudi diseminacija tako rezultatov, kakor tudi prenosi dobrih praks v druge mladinske organizacije, je tudi na tem področju potrebna okrepitev.

 

Glede na kadrovsko strukturo v organizaciji, ki jo ocenjujemo kot podhranjeno, za rezultate, ki jih naša organizacija s programskimi vsebinami uspešno tvori, verjamemo, da je zaposlitev v okviru javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« odlična priložnost za razbremenitev sodelavk_cev in dvig kakovosti mladinskega dela v naši organizaciji, hkrati pa nudi mladi osebi kakovostno zaposlitev na področju mladinskega dela, pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanji in kompetenc.

 

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinska_i delavka_ec, ji_mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njeno_govo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njeno_govo zaposljivost. Mlade_i iskalke_ci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinske_i delavke_ci pridobile_i izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.