1/2345678/9101112131415/16171819202122/23242526272829/3031
Novice

 
 
Tor 4.12.2018
Razpis za prosto delovno mesto direktor_ice zavoda

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže v skladu s Statutom PMM (17. 4. 2000) in Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)

razpisuje prosto delovno mesto direktor_ice zavoda.

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati_ke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo naslednje pogoje:

-           najmanj V. stopnja izobrazbe;

-           vsaj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta v nevladni organizaciji na področju kulture, mladine in družbe;

-           vsaj 3 leta vodstvenih izkušenj na direktorskem ali po obsegu in odgovornosti podobni delovni izkušnji;

-           aktivno znanje slovenščine in vsaj angleščine;

-           sposobnost vodenja in organiziranja dela v delovnem kolektivu  na omenjenih področjih (kultura, mladina, družba);

-           poznavanje zakonskega okolja delovanja zavoda;

-           je opravilno sposoben_a;

-           ni bil_a kazensko obsojen_a po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11.

Ob prijavi mora kandidat_ka predložiti program dela zavoda za naslednja štiri leta. Poleg načrta dela in razvoja organizacije mora program vsebovati tudi:

-           smernice razvoja neodvisnega kulturnega in izobraževalnega produkcijskega centra , ki zajema delovanje in povezovanje področij kulture, mladine in družbe;

-           koordinacija projektne uporabe prostorov v Kulturnem centru Pekarna v skladu z Upravljavskim modelom KC Pekarna (več na: http://www.pekarna.org/web/index.php?page=kontekst&id=62 );

-           aktivno sodelovanje pri sooblikovanju mladinske in kulturne politike v Mestni občini Maribor.

 

Dodatne informacije lahko dobite na infopeka@infopeka.org oz. po predhodni najavi na sedežu zavoda, najkasneje sedem (7) dni po objavi razpisa

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati_ke pošljejo

- po pošti, do vključno 23. decembra 2018, na naslov  Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj - razpis za direktorja / direktorico« ter,

-  po elektronski pošti obvestilo o oddani vlogi na naslov infopeka@infopeka.org in sicer do vključno 23. decembra 2018.

 

O izboru za razpisano delovno mesto bo odločal svet zavoda Pekarne Magdalenske mreže na redni seji. Kandidati_ke bodo o rezultatih razpisa pisno ali po elektronski pošti obveščeni najkasneje trideset (30) dni po datumu zaključka razpisa.