123/45678910/11121314151617/18192021222324/25262728293031
Novice

 
 
Čet 9.4.2009
Postani direktorica, direktor in sodeluj v čarobnem svetu neodvisne kulture!

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenskemreže

 

razpisuje prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice zavoda.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oz. kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:

-          najmanj V. stopnja izobrazbe,

-          5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju kulture / vodenja,

-          aktivno znanje slovenščine in najmanj enega tujega jezika,

-          sposobnost za vodenje in organiziranje dela,

-          poznavanje področij delovanja zavoda.

 

Ob prijavi mora kandidat oz. kandidatka predložiti program dela zavoda za naslednja štiri leta. Glavna izhodišča za oblikovanje programa so: smernice razvoja neodvisnega kulturnega in izobraževalnega produkcijskega centra, sodelovanje pri oblikovanju bodoče uprave Kulturnega centra Pekarna, aktivno sodelovanje pri oblikovanju mladinske in kulturne politike mesta Maribor. Dodatne informacije lahko dobite na info@pekarna.org oz. po predhodni najavi na sedežu zavoda, najkasneje enaindvajset (21) dni po objavi razpisa.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oz. kandidatke pošljejo v tridesetih (30) dneh od objave razpisa na naslov: Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj - razpis za direktorja«.

O imenovanju bodo prijavljeni kandidati oz. kandidatke obveščeni v roku trideset (30) dni po imenovanju direktorja oz. direktorice.