Tor 1.6.2010
APIS poroča: Polska malca in 3 tone tamas