123/45678910/11121314151617/18192021222324/25262728293031
Novice

 
 
Ned 14.11.2010
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon

 

Namen ustanove:

1.Boriti se proti generatorjem dehumanizacijskih procesov in sodelovati pri njihovi naporni in nenasilni demontaži . 2. Podpirati zorenje kritičnih in ustvarjalnih ljudi. 2. Nevladje nasploh, posebno pa nevladje mladinskega polja vzpostavljati kot nestrankarski in kapitalu nehlapčevalski družbeni dejavnik. 3. Uveljavljati interese nevladja, posebno pa njegovega mladinskega polja v odnosu do oblasti (civilni dialog) in v javnostih (razglašanje). 4. Zbirati sredstva in finančno (seveda pa tudi moralno) podpirati mladinske delavke in delavce, ki so zanemarjani temelj mladinskega polja. 5.Vsestransko zagovarjati bistvene SKUPNE interese včlanjenih organizacij v odnosu do vlade in do vseh javnosti. 6. Energično si prizadevati za vzpostavitev primernih pogojev za delo in za razvoj nevladja mladinskega polja z vsemi zakonitimi sredstvi.7. Podpirati sodelovanje interesnih povezav organizacij in posameznikov (posameznic)mladinskega polja na državnih in mednarodnih razpisih. 8. Nevladje mladinskega polja Slovenije mednarodno povezovati s sorodnimi mrežami v tujini. 8. Seznanjati mladinske delavce in delavke, mladino in javnosti s pomembnimi izsledki znanosti o družbi. 9. Vzpodbujati vključevanje mladih v reševanje vseh družbenih vprašanj.10. Vzpodbujati vključevanje mladih v mednarodni proces razvojnega sodelovanja.11. Podpirati trajnostni gospodarski, politični, kulturni in socialni razvoj.12. Podpirati robne družbene skupine.13.Dvigati raven zdravstveno-preventivne samozaščito mladih.

 

 

Dejavnosti ustanove:

Ustanova bo svoj namen dosegala z izvajanjem sledečih dejavnosti: 1. Z ustvarjalnim obveščanjem (izobraževanjem) splošne javnosti posebno pa mladih ljudi o ciljih, ki si jih je zastavila in o poteh za njihovo uresničevanje. 2. S potrpežljivim obveščanjem (izobraževanjem) državnih organov in političnih strank o splošni koristnosti ciljev, ki si jih je organizacija zastavila ter o nujnosti, da politične stranke in državni organi bistveno prispevajo k njihovemu uresničevanju. 3. Z iskanjem podporništva ustanove in z vzpostavljanjem projektnega centra za kandidiranje na razpisih.4. S prirejanjem izobraževalnih, kulturnih, športnih, zdravstveno-preventivnih. socialnovarstvenih prireditev in akcij na državni ravni in v mednarodnih povezavah. 5. Z ustanavljanjem medijev in založb, ki bodo s svojo programsko politiko podpirali (e) usmeritev ustanove ter s podporo tistih založniških in medijskih projektov, ki to usmeritev že uresničujejo. 6. Nudila materjalno, moralno, strokovno in tehnično pomoč nevladnim mladinskim organizacijam, in tistim nevladnim organizacijam, ki delujejo z mladimi in/ali za mlade, mladim kritčnim in ustvarjalnim posameznikom (posameznicam) ter nesebičnim mladinskim delavcem (delavkam). Z ustanavljanjem in vodenjem izobraževalnih centrov za mlade in odrasle. 7. S prirejanjem ustvarjalnih srečanj ljudi, ki podpirajo delovanje ustanove.

Pekarna magdalenske mreže je ponosna članica Ustanove Pohorski bataljon!