1234/567891011/12131415161718/19202122232425/2627282930
 
 
Koncept Delavnice/predavanja Odpiralni čas Kontakt Shop 
GALERIJA POLARITETA
Koncept

Galerija na Koroški cesti 18  je razstaviščno-produkcijski projekt, ki ga temeljno opredeljuje pojem 'študijsko' kot preplet (1) odprtega, nedefeniranega, neinstitucionalnega prostora (2) usmerjenosti v mlajšo generacijo avtorjev (3) kombiniranja razstaviščne, produkcijske, interpretacijske dejavnosti znotraj iste časovno-prostorske geste (4) promoviranja raziskovalnega, nezaključenega in v temelju diskutabilnega pristopa k produkciji in razumevanju umetnosti, ki temelji na poslanstvu Pekarne in njene vloge znotraj umetnostnega polja, tj. vzpodbujanja neodvisne in eksperimentirajoče kulture. Obenem projekt na lokaciji v mestu (nadomestnih prostorih v času obnove) – na Koroški cesti – kreativno premošča obdobje obnavljanja kompleksa Pekarne in pomembno revitalizira ter kot javni prostor (v političnem smislu – tj. kot prostor so-delovanja) označuje eno glavnih mestnih ulic, ki visoko kotira na trgu nepremičnin.

(1)   'Galerijski prostor' je popolnoma odprt in nedefiniran, možno ga je izrabljati v celoti – vse notranje površine (prostor, strop, tla), tudi zunanje (fasada, steklene površine, pločnik), mu vsakokratno nadeti ali določiti ime, je torej le nekakšna škatla, ki omejuje z volumnom.

(2)   Projekt bo promoviral pretežno avtorje mlajše generacije in jim omogočil delovanje in razstavljanje ter vzpostavljanje neinstitucionalnega diskurza kot celote produkcijskih, distribucijskih in interpretativnih praks. Pri tem bomo v navezi z nekaterimi institucijami (fakulteta za arhitekturo, pedagoška fakulteta…) študentom omogočili izkušnjo neformalnosti in kreativne norosti, saj verjamemo, da so največji preboji možni ravno na križiščih neformalnega-formalnega, institucije-svobodnjaštva, obrtniškosti-spontanosti.

(3)   Dogodki bodo kombinacija razstave, praktične delavnice z razstavljajočim(i), neformalnega druženja in debatiranja ter posledičnega novega dogodka. Želimo osvetliti širino ustvarjanja in delovanja ter njun kontekst znotraj družbenega polja (institucionalnost, umetnostni trg, proizvodnjo trendov, nadzor nad kontekstom v maniri kuratorskega diskurza, …).

 

Zaradi kombiniranja različnih dejavnosti, kjer ne želimo razločevati med 'razstavo', 'delavnico', 'debato' temveč omenjeno kombinirati kot samoumeven preplet enako pomembnih kreativnih in raziskovalnih dejavnosti verjamemo v učinke, ki bodo na družbeni ravni delovali vzpodbujevalno kot širjenje kompetenc in opolnomočenje. Slednje je za nas temeljni emancipatorični potencial umetnosti in njena odgovornost. Da je govora o postulatih demokratičnega sistema, ne želimo posebej izpostavljati. Verjamemo pa, da ravno kontekst umetnostnih institucij in njihova obsedenost z vsakokratnim identificiranjem (in s tem zamejevanjem) onemogoča preboj iz okvirov dojemanja umetnosti kot 'posebne prakse posebnih ljudi', kar se v kapitalističnem horizontu manifestira predvsem kot potrošniški slog, s čimer se kreativni potencial použije znotraj konteksta institucije in njegove fascinacije z dogodkom kot nečim izvzetim iz normalnega življenja. Galerija na Koroški cesti 18 je v nasprotju s tem čisto navadna, normalna, vsakdanja praksa srečevanja in sodelovanja, ki seveda proizvaja umetnostne / umetniške učinke in je zato še kako specifična, a ne naseda predstavam o lastni pomembnosti temveč vabi k so-delovanju.